Monthly Archives February 2017

Låg nivå?

Jag hade ett konstigt samtal här om dagen. Vi var en grupp personer som snackade om mest ingenting. Det visade sig däremot att två av oss var programmerare. Jag och en annan figur. Vi kan kalla den andra figuren för Benny Blanco. Jag och Benny hade ungefär samma bakgrund. Vi hade båda vuxit upp med Commodore 64 och börjat med lite trevande BASIC. Men sedan verkar vi ha gått två olika vägar. Jag tog för givet att Benny, som jag, gick vidare till Assembler, i syfte att komma runt de uppenbara begränsningarna med BASIC och sedan med tiden gått vidare till C med fortsatta inslag av Assembler här och där som inline. Men hur fel jag hade.

Utbildning eller erfarenhet
Benny hade varit förhållandevis flitig under gymnasietiden...

Läs hela posten »